IK HOU VAN DELLE
"Winksele-Delle" Buiten Gewone Buurt tussen Leuven en Kampenhout.

Nieuwsberichten

Plannen steenweg bekend - woensdag 19 oktober 2016

Op 17 oktober hield het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV) een infovergadering in de parochiezaal 

van Winksele-Delle. Daar werd toelichting gegeven omtrent de plannen om de Mechelsesteenweg her 

aan te leggen.

 

Delle tijdens de Eerste Wereldoorlog

Op 4 augustus 1914 vielen de Duitsers ons land binnen. De stad Luik viel op 7 augustus 1914 en langzamerhand rukte het Duitse leger op, richting Leuven en Brussel. Op 19 augustus 1914 kwamen de Duitsers in Delle aan. Het waren ruiters van huzarenregimenten maar ook infanteristen. Ze bleven vrij rustig tot 24 augustus 1914, maar toch werd er op 20 augustus een man uit Wilsele doodgeschoten in de Eikestraat.

Door een uitval van het Belgisch leger vanuit de vesting Kontich nabij Antwerpen werden de Duitsers weer achteruitgeslagen. Als wraak voor hun nederlaag werd het gebied tussen Leuven en Mechelen één vuurhaard.

Plunderen en moorden

Vanaf die dag begonnen de Duitsers te plunderen en te moorden. Ze doorzochten elke woning en uit de kasten verdwenen veel waardevolle voorwerpen in de zakken van de belagers.

Op 25, 26 en 27 augustus werden in Delle zonder enige aanleiding 57 woningen geplunderd en platgebrand, waaronder de lagere gemeenteschool. De acties hadden een wraakzuchtig en barbaars karakter.

 

Heel wat inwoners werden aangehouden en mishandeld:

  • Paul Schoeters, de vroegere eerste schepen, die niet snel genoeg meer marcheerde wegens opgelopen verwondingen, werd neergeschoten.
  • De 70-jarige Germaan Lambrechts, die verlamd was, werd door de Duitsers gefusilleerd. Daarna werd zijn huis in brand gestoken.
  • Op 25 augustus vielen de Duitsers binnen bij de 42-jarige landbouwer Philippe Van Bellingen. Hun driearig zoontje Jan Van Bellingen werd vermoord onder de ogen van zijn ouders. Ze mochten het lijkje niet begraven en werden op de vlucht gedreven, terwijl de Duitsers het huis in brand staken.
    • Edward Pauwels was met zijn zevenjarige zoon Willem gevlucht, maar werd aangehouden. Willem Pauwels kreeg een steek in de buik en overleed een paar uren later.
    • De bezetter stak ook de pachthoeve in brand van Frans, Karel en Pieter Staes. Toen de drie broers de brandende hoeve wilden ontvluchten, joegen de Duitsers hen terug in het vuur. Twee broers vonden de dood in de vlammen. De derde kon nog ontkomen in de naburige velden waar hij – vreselijk gewond – een ellendige dood stierf.  

De Duitsers ageerden identiek in Leuven, Herent, Beneden-Veltem, Buken, Tildonk, Haacht, Kampenhout-Sas, en andere gemeenten. De stad Leuven kreeg op 25 augustus 1914 ‘een strafexpeditie’ van de Duitse troepen op bezoek. De stad werd gedeeltelijk platgebrand en 218 burgers werden vermoord. Van de ongeveer zesduizend huizen die Leuven telde zijn er toen 2117 in de as gelegd. Ook de universiteitsbibliotheek viel ten prooi van blinde woede. De Duitsers keken toe hoe een kwart miljoen boeken, waaronder duizenden onvervangbare middeleeuwse manuscripten, in vlammen opgingen. Merkwaardig genoeg liep de Statiestraat (nu Bondgenotenlaan) nergens schade op.

 

Pastoor Moons, tijdens de Eerste Wereldoorlog actief in de Weerstand, moest op 19 augustus 1915 Delle ontvluchten omdat hij door de Duitsers werd gezocht. Op 4 augustus 1917 werd hij in Brussel aangehouden en door de Duitse Krijgsraad ter dood veroordeeld. Op 16 maart 1918 werd hij gefusilleerd in Fort V in Edegem.

Vier soldaten uit Delle

Er sneuvelden ook vier soldaten uit Delle. Theophiel Stroobants sneuvelde op 26 augustus 1914 bij een gevecht in Oost-Vlaanderen; Pieter Cnops stierf op 25 januari 1915 in Calais (Frankrijk); Jozef Piot vond de dood op 20 augustus 1915 in De Panne en Theophiel Van Muylder, die gevangen was genomen, overleed op 8 juni 1916 in Lamstedt (Duitsland).

 

In Delle werd na de oorlog een plaatselijke commissie opgericht tot huldiging van onze oorlogslachtoffers. Op 31 december 1918 had een eredienst plaats voor de gesneuvelde soldaten en burgers van Delle. Delle kreeg ook een oudstrijdersvereniging. 

 

Oorlogsmonument
Zoals in vele gemeenten uit de streek kwam er ook een oorlogsmonument. De gedenkzuil werd onthuld op het kerkhof op 19 oktober 1919. Voor deze plechtigheid werd een rouwgezang gecomponeerd en van een zeer toepasselijke tekst voorzien. Aan de achterzijde van dit monument staan de zeven namen van de burgers die vermoord werden in augustus 1914:
 

LAMBRECHTS GERMAAN 70 JAAR

PAUWELS WILLEM 7 JAAR

SCHOETERS PAUL 69 JAAR*

STAES FRANS 60 JAAR

STAES KAREL 51 JAAR

STAES PIETER 38 JAAR

VAN BELLINGEN JAN 3 JAAR

   

 

*Paul Schoeters, wiens gedenkfoto jarenlang aan het oorlogsmonunent stond, werd geboren in Herent op 26 augustus 1845. Hij was landbouwer van beroep. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1895 werd hij verkozen tot schepen, in 1899 tot eerste schepen. Na de verkiezingen van 1903 bleef hij die functie behouden.


Paul Schoeters is de grootvader van Bertha Schoeters en dus ook de overgrootvader van Maria en Alice Grauwels. Zijn foto aan het oorlogsmonument is sinds een paar jaar jammer genoeg verdwenen, mogelijk het gevolg van de jaarlijkse opruimingswerken op het kerkhof. 
 

Bronnen: Documentatie HAGOK, Boek Geschiedenis van Winksele van Henri Vannoppen, Boek 100 jaar Delle.

Copyright : Ik hou van Delle – Jozef Hamels.

Activiteiten in Winksele-Delle

Locations:
select
Geen activiteiten gevonden

Copyright © 2013. All Rights Reserved.