IK HOU VAN DELLE
"Winksele-Delle" Buiten Gewone Buurt tussen Leuven en Kampenhout.

Nieuwsberichten

Plannen steenweg bekend - woensdag 19 oktober 2016

Op 17 oktober hield het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV) een infovergadering in de parochiezaal 

van Winksele-Delle. Daar werd toelichting gegeven omtrent de plannen om de Mechelsesteenweg her 

aan te leggen.

 

De vrije meisjesschool

Onder impuls van pastoor Felix Moons werd in 1903 in samenwerking met de Zusters Ursulinen van Tildonk een meisjesschool geopend. Tot dan gingen de meeste meisjes van Delle naar school bij de Zusters Annonciaden in Buken.

In de Padoue werd naast de noodkerk twee klassen ingericht. De zusters-onderwijzeressen kwamen elke dag van Tildonk, eerst te voet, later met de fiets. Van de oudere generaties hebben bijna alle meisjes school gelopen in de Padoue. De eerste zusters die in de school het onderwijs verzorgden waren zuster Constance (mère Constance) en zuster Françoise (mère Françoise). Na de Eerste Wereldoorlog kwam zuster Celine (mère Celine) als hoofdonderwijzeres voor de hoogste klassen (vierde, vijfde, zesde en zevende leerjaar), juffrouw Leonie Janssens voor de laagste klassen en zuster Felix voor de bewaarschool.

De parochie Delle vond altijd medewerking van deze leerkrachten voor de voorbereiding van de eerste en plechtige communie en van het Heilig Vormsel, voor de vieringen van de eerste vrijdagen en het organiseren van de sacramentsprocessies.

Rond 1930 werd juffrouw Leonie Janssens hoofdonderwijzeres en kwam juffrouw Perckmans voor de laagste klassen en zuster Domenique voor de bewaarschool.

In 1935 werd de vrije meisjesschool voor tien jaar aangenomen door de gemeente. De gemeente betaalde toen 24 frank per leerling van de lagere school en 12 frank per leerling van de bewaarschool. Men kreeg jaarlijks 1000 frank voor de verwarming en 250 frank per jaar per klas voor onderhoud en schoonmaak. Het toenmalige schoolcomité van de vrije meisjesschool van Delle bestond toen uit pastoor Van Eyck, voorzitter Jozef Huybrechts, Jozef Goossens, Frans Vanvlasselaer en Mère Jullienne, de zuster-overste van het Klooster van Tildonk.

In 1937 verliet juffrouw Perckmans het onderwijs en ging naar het klooster van de Ursulinen in Tildonk, waar ze de naam zuster Huberta aannam. Zij werd vervangen door zuster Alfonse (mère Alfonse). In 1939 kwam zuster Josefa (mère Josefa) als hoofdonderwijzeres naar Delle. Haar komst bleef niet onopgemerkt, want tegen de zin van pastoor Van Eyck stelde zij de meisjesschool open voor jongens.

Mère Josepha en mère Alfonse zouden jaren hun stempel drukken op het onderwijs in de meisjesschool en waren ook zeer verdienstelijk binnen het parochiale leven. Zuster Dominique (soeur Dominique) die jaren de graaggeziene zuster was van de bewaarschool, moest in 1945 wegens ziekte het onderwijs verlaten. In de bewaarschool kwamen daarna ondermeer juffrouw Maria Cammaerts, juffrouw Tassignon en juffrouw Lutgarde Steenhoudt.

Mère Jozefa en mère Alfonse bleven in Delle tot en met het schooljaar 1956-57.

Vanaf september 1957 werd de school in de Padoue overgedragen aan de zusters Annonciaden uit Veltem. In de school volgden wel nog tiental jongens met goedvinden van het klooster van Tildonk de lessen, maar die moesten van de zusters Annonciaden nu vertrekken. De oudste daarvan zijn dan meestal naar Leuven gaan studeren en een aantal andere die nog jonger waren, verkozen de jongensschool van Tildonk.

Zuster Benigna en zuster Helena waren de zusters die de schoolactiviteiten in het eerste schooljaar met de zusters Annonciaden verder zetten. Het volgende schooljaar kwam zuster Desideria als hoofdonderwijzeres naar Delle. Aan haar zullen velen zeer goede herinneringen bewaren.

De zusters Annonciaden zouden drie schooljaren de schoolactiviteiten in "de Padoue" verder zetten. Het klooster van Tildonk wenste het gebouw te verkopen, maar het klooster van Veltem wilde het niet aankopen. Zo moest er gezocht worden naar een nieuwe locatie voor de vrije meisjesschool.

Pastoor Van Eyck schonk een stuk grond tussen de kerk en de Ketelstraat aan de zusters Annonciaden van Veltem. Die lieten er in 1960 een prefab-schoolgebouw oprichten met daarin klassen voor de lagere school en een kleuterschool.

In het begin van de jaren zestig was er zuster Stephanie voor de kleuterschool, juffrouw Mailtra voor het eerste, tweede en derde leerjaar en zuster Desideria voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Daarna kwam juffrouw Martha voor het laagste jaren en juffrouw Andrea Florquin voor de kleuterklas.

Toen zuster Desideria na het schooljaar 1971-72 met rust ging, besloten de zusters Annonciaden echter de school op te heffen. Er kwam dan een fusie met de vrije jongensschool van Delle. Het schoolgebouw werd daarna door de gemeente Winksele nog enkele jaren gehuurd voor het gemeentelijk onderwijs.

Door de fusie van de gemeenten werden ook verschillende gemeentelijke scholen samengevoegd. Daardoor was er vanaf september 1978 geen onderwijs meer in Delle.

Bron: Boek 100 Jaar Delle.

Copyright : Comité Ik hou van Delle – Jozef Hamels

Activiteiten in Winksele-Delle

Locations:
select
Geen activiteiten gevonden

Copyright © 2013. All Rights Reserved.