IK HOU VAN DELLE
"Winksele-Delle" Buiten Gewone Buurt tussen Leuven en Kampenhout.

Nieuwsberichten

Plannen steenweg bekend - woensdag 19 oktober 2016

Op 17 oktober hield het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV) een infovergadering in de parochiezaal 

van Winksele-Delle. Daar werd toelichting gegeven omtrent de plannen om de Mechelsesteenweg her 

aan te leggen.

 

Brouwerij De Kamme

Op 28 oktober 1897 begon Joseph de Behault du Carmois een brouwerij in de Potestraat in Delle met steun van de familie Peeters.
De Behault du Carmois (° 22 februari 1873 in Tildonk) was op 30 september 1897 getrouwd met Amelie Peeters (°1876). Zij was een dochter van Antoon Peeters (den Reuts) en een jongere zus van Filip Alois Peeters (den Witte Reuts).

Joseph de Behault du Carmois had ook een broer August, dokter en burgemeester in Tildonk.

De brouwerij werd opgericht naast het ouderhuis Peeters, maar werd een mislukking. In 1901 trok Joseph de Behault du Carmois als koloniaal ambtenaar naar Kongo. Een primeur voor Delle en Winksele.


Het brouwerijgebouw werd eerst café en later omgebouwd tot huurwoningen. In Delle bleef wel men spreken van de oude Kamme, of die woont in ‘de Kamme’. Kam of kamme komt van het Latijnse woord ‘camba’ dat brouwerij betekent.

Copyright : Comité Ik hou van Delle – Jozef Hamels.

Activiteiten in Winksele-Delle

Locations:
select
Geen activiteiten gevonden

Copyright © 2013. All Rights Reserved.