IK HOU VAN DELLE
"Winksele-Delle" Buiten Gewone Buurt tussen Leuven en Kampenhout.

Nieuwsberichten

Plannen steenweg bekend - woensdag 19 oktober 2016

Op 17 oktober hield het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV) een infovergadering in de parochiezaal 

van Winksele-Delle. Daar werd toelichting gegeven omtrent de plannen om de Mechelsesteenweg her 

aan te leggen.

 

Winksele-Delle op de historische kaarten van de Geopunt website.

Winksele-Delle anno 1977.
Klik op de kaart om naar de geopunt website te gaan.

Om de historische kaart te veranderen op de Geopunt website, klikt  u onderaan rechts op de "Thema" cirkel, in het "Thema" menu op "Histtorische kaarten"  en dan 1 van de kaarten.

Plaatsnaamverklaring Winksele-Delle

De naam ‘Delle’ duidt op landerijen in een dal.

De naam 'Winksele' kan waarschijnlijk verklaard worden als de samenstelling van 'Winiko', een Germaanse persoonsnaam, en 'sele', een Germaans woord dat staat voor ‘een woning die uit één ruimte bestaat’. Verklaring ‘woning van Winiko’. De oudste bekende schrijfwijze ‘Wenekensele’ dateert van 1133.

Korte ontstaansgeschiedenis Winksele-Delle

Korte ontstaansgeschiedenis Winksele-Delle

Ontstaan
De namen 'Winksele' en 'Vormezele' doen het vermoeden rijzen dat er in de Frankische periode enkele belangrijke nederzettingen bestonden. Er wordt ook aangenomen dat de Vilvoordsebaan en de Warotstraat Romeinse secundaire heirbanen waren. Vanaf 1133 wordt Winksele in verschillende documenten als dorp vermeld. In de 12de eeuw bouwden de inwoners een stenen kerk tussen de IJzerenberg en de Hogebeek.

Bestuurlijke geschiedenis 
De geschiedenis van Delle is nauw verbonden met deze van Winksele. Winksele en een aantal landerijen in Delle behoorden in de feodale periode tot het Hertogdom Brabant. Leenmannen van de Hertog en enkele Leuvense abdijen en kloosters hadden er belangen.

Bij betwistingen konden de inwoners een beroep doen op het Leuvense gewoonterecht. Vanaf de 14de eeuw maakte Winksele deel uit van de meierij Herent. Toch werd de gemeente reeds bestuurd door een schepenbank met een vrij grote bevoegdheid. In 1309 had Winksele een eigen gemeentezegel.

In 1505 kocht Willem van Croy, die Heer van Chièvres was, Winksele, Veltem en Herent van de Boergondische Hertog Filips de Schone. In 1521 werd zijn neef Filips II de Heer van Winksele. In 1555 werd Winksele opnieuw opgenomen in het koninklijk domein.

Filips IV van Spanje schonk Winksele in 1645 aan Jan van Couwenhove. Die bezat een kasteel in de omgeving van de Vilvoordsebaan, de Lipselaan en de St. Jobsweg. In 1666 werd zijn zoon Carolus heer van Winksele. Hij werd Burgemeester van Leuven en liet de inwoners van Winksele zware karweien uitvoeren. Hiervoor werd hij door de kerkelijke overheid op de vingers getikt.

In 1716 werd Winksele verkocht aan Baron Nicolas Joseph de Baert de Berentrode. François Romain van 't Sestich, Heer van Ophem, werd eigenaar van Winksele in 1738. Op de vooravond van de Franse inval in 1793 kwam het dorp in het bezit van Baron Philippe Ghislain Snoy et d'Oppuers. Hij was de laatste Heer van Winksele.

Het dorp werd verscheidene keren geplunderd door voorbijtrekkende legers: in 1543 door de troepen van Maarten van Rossum, in de 17de eeuw door de Fransen, in 1831 door de Nederlanders en in 1914 door de Duitsers.

Tot 1976 werd Delle op bestuurlijk vlak ingedeeld bij Winksele. De Dellenaars moesten dus naar het gemeentehuis in Winksele. Een aantal Dellenaars maakte ook deel uit van het bestuurscollege en de gemeenteraad. Op 1 januari 1977 werden de deelgemeenten Veltem-Beisem, Winksele en Herent samen de 'gemeente Herent'.

Parochiale geschiedenis

Van oudsher behoorden de inwoners van het gehucht Delle tot de parochie Winksele. De huidige Lipselaan was vroeger echter een gewone aardeweg. En aangezien deze weg voor een groot stuk over een drassig en zompig terrein gaat, geraakten de Dellenaren niet met droge voeten in de kerk van Winksele.

Op het einde van de 19de eeuw weerklinkt in Delle steeds luider de roep om een eigen parochie te kunnen oprichten. In het jaar 1900 wordt dit ook toegestaan door de kerkelijke overheid. De nieuwe parochie draagt de naam "Heilig Hart van Jezus".

Zonder een kerk echter geen parochie. Tot in 1936 – pas dan is de huidige kerk afgewerkt - zullen de Dellenaars het moeten stellen met een voorlopige oplossing: in het oude Hof ter Eycken (in de huidige Eikestraat) wordt een noodkerk ingericht, beter gekend als "de Padoue".
 

Activiteiten in Winksele-Delle

Locations:
select
Geen activiteiten gevonden

Copyright © 2013. All Rights Reserved.